1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

TAX. ACCOUNTING. FINANCE. WHERE ARE YOU GOING?
"we deliver financial excellence"

CFO I USLUGE KONTROLINGA

Danas, uloga CFO-a je značajno izmenjena. Uz podršku kontrolinga, od njega se zahteva da bude ključni pokretač prihoda, u obavezi da kreira vrednost za investitore, sa proaktivnim pristupom prema mogućnostima i rizicima. Mnogo malih i srednjih preduzeća nemaju resursa da zaposle CFO-a ili Kontrolora. Mi smo tu da ponduimo podršku u ključnim oblastima i da kreiramo merljivu vrednost za njih.

grafik1srpski

USLUGE

 • Upravljanje indikatorima ključnih performansi
 • Izrada kompanijskog budžeta
 • Procena i predviđanje prihoda i troškova
 • Praćenje ostvarenja na mesečnom nivou
 • Donošenje i sproveođenje plana akcija radi neophodnih poboljšanja
 • Kontrola troškova i redukcija na mesečnom nivou
 • Uspostavljanje politike kreditiranja kupaca
 • Upravljanje nivoom potraživanja i obaveza
 • Optimizacija novčanog toka
 • Platni promet
 • Upravljanje neto obrtnim kapitalom
 • Izrada bonitetnih izveštaja o poslovnim partnerima
 • Pronalaženje najboljih uslova kreditiranja
 • Priprema biznis plana za banke
 • Savetovanje u vezi sredstava obezbeđenja
 • Pregovori sa bankama, revizorima i ostalim finansijskim institucijama
 • Savetovanje u vezi osiguranja

VAŠE POTREBE

 1. Od vas se zahteva da poboljšate indikatore ključnih performansi
 2. Želite da pripremite realističan budžet baziran na pouzdanim pretpostavkama
 3. Potrebno je da povećate novčani tok
 4. Novi projekti zahtevaju nove kredite od banaka i drugih kreditora
 5. Imate problem sa naplatom i upravljamnjem potraživanja od kupaca

NAŠ ODOGOVOR

 1. Upravljanje indikatorima performansi na najefektinvniji način, plan akcija za dalje unapređenje
 2. Priprema kompaniskog budžeta, praćenje ostvarenja i pokrivanje gepova
 3. Sprovođenje optimizacija rokova plaćanja i naplate i foukus na aktivnosti koje generišu gotovinu
 4. Mi ćemo pronaći najpovoljnije uslove kreditiranja
 5. Proaktivan pristup kreditiranju kupaca, definisanje njihovog rejtinga, razmatranje kreditnih limita, pronalaženje alternativnih načina naplate