1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

TAX. ACCOUNTING. FINANCE. WHERE ARE YOU GOING?
"we deliver financial excellence"

PORESKO SAVETOVANJE

Razmatrajući veliki broj promena u poreskom sistemu Republike Srbije, svesni smo izazova sa kojima se kopmanije suočavaju na mesečnom nivou, a posebno u slučajevima kada postoji nedostatak internih resursa, odnosno zaposlenih poreskih eksperata. Zbog toga su poreski savetnici ADM Solutions-a uvek spremni da odgovore na vaša poreska pitanja i pomognu u efikasnom rešenju problema kao i boljem razumevanju poreskih propisa pre svega u pogledu obračuna poreza i podnošenja poreskih prijava. Mi garantujemo uštedu u vašem vremenu i ukupnim troškovima.

Naš rad baziran je na sledećim zakonskim okvirima:
 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica (stupio na snagu u 2001, izmenjen u 2002, 2003, 2004, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
 • Zakon o PDV-u (stupio na snagu u 2005, izmenjen u 2005, 2007, 2012)
 • Zakon o porezu na dohodak građana (stupio na snagu u 2001, izmenjen u 2002, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (stupio na snagu u 2003, izmenjen u 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014)
 • Zakon o porezu na imovinu (stupio na snagu u 2001, izmenjen u 2002, 2004, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)
 • Carinski zakon (stupio na snagu 2004, izmenjen u 2005, 2006, 2012)

 

VAŠE POTREBE

 1. Želite tačno obračunate poreze, minimiziran trošak poreza u skladu sa propisima
 2. Želite da iskoristite sve moguće poreske olakšice i državna dodeljivanja
 3. Potrebna vam je stručna podrška u postupku poreske kontrole
 4. Želite da budete 100% sigurni da su vaš poreski bilans i ostale poreske prijave urađene u skladu sa propisima
 5. Imate poteškoća sa određenom vrstom poreza po pitanju obračuna, sastavljanja poreske prijave i slično

 

 

NAŠ ODGOVOR

 1. Analiza poreskih efekata u odnosu na vaše transakcije i pronalaženje najoptimalnijih rešenja
 2. Savetovanje i obezbeđenje svih ponuđenih poreskih podsticja Vlade RS
 3. Podrška u postupku poreske kontrole
 4. Poreski Due Dilligence, pregled i priprema poreskog bilansa i poreskih prijava za sve vrste poreza
 5. Savetovanje iz oblasti PDV-a, poreza po odbitku, utanjene kapitalizacije, personalnih poreza i slično

USLUGE

 • Savetovanje iz oblasti poreza na dobit, PDV-a, poreza na dohodak, poreza po odbitku, carina i ostalih taksi
 • Poreski pregedi (na mesečnom/kvartalnom/godišnjem nivou)
 • Poreski "health check"
 • Mesečna podrška u vezi tekućih poreskih pitanja
 • Priprema i podnošenje svih vrsta poreskih prijava
 • Poreska optimizacija
 • Vođenje procesa u postupku sa poreskom upravom
 • Izrada i pregled poreskog bilansa
 • Savetovanje u vezi sa utanjenom kapitalizacijom
 • Praćenje i informisanje o novim poreskim podsticajima
 POSTAVITE VAŠ PITANJE

grafikporeza

zaporeskozadnja