1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

TAX. ACCOUNTING. FINANCE. WHERE ARE YOU GOING?
"we deliver financial excellence"

TRANSFERNE CENE

Visoko-dinamično globalno poslovno okruženje s jedne strane, i stalno rastući pritisak poreskih uprava da generišu što veći poreski prihod iz svih izvora, sa druge, stavlja transferne cene na vrh poreskih pitanja današnjice. Mi pomažemo klijentima da imaju bolje razumevanje problematike transfernih cena i pripremamo celokupnu dokumentaciju u skladu sa poreskim propisima Republike Srbije. Naš rad zasniva se na OECD Smernicama za transfene cene, Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, kao i na Pravilniku o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dovata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cena transakcija među povezanim licima. Naš pristup transfernim cenama je sleceći:

grafkik2.srpski

VAŠE POTREBE

 1. Potrebno vam je da imate tačne i minimalne poreske efekte u skladu sa propisima
 2. Želite a imate perfektnu studiju o transfernim cenama ili benchmark analizu za pojedine transakcije
 3. Želite da ispoštujete sve propisane rokove
 4. Želite da budete sigurni da su vaši interkompanijski ugovori i plaćanja u skladu sa propisima
 5. Želite realnu naknadu za konsultantske usluge
 

NAŠ ODGOVOR

 1. Sa proaktivnim pristupom mi ćemo izračunati najpovolnije solucije i dati odgovarajuće savete na vreme
 2. Priprema studije o trasfernim cenama u skladu propisima Reublike Srbije i OECD Smernica. Priprema benchmark analize uz korišćenje najadekvatnijih baza podataka
 3. Obveštavanje o svim rokovima za predaju dokumentacije
 4. Saveti i priprema ugovora sa povezanim licima kao i priprema ostale zahtevane dokumentacije
 5. Ponuda naknade koja zadovoljava vaša očekivanja

USLUGE

 • Izrada studije o transfernim cenama
 • Benchmark studije i ostale analize
 • Savetovanje u vezi cenovne politike sa povezanim licima
 • Priprema interkompanijiskih ugovora
 • Savetovanje u vezi konsultantskih usluga pruženih od Grupe
 • Pordška u postupku poreske kontrole

2.strana

 POSTAVITE VAŠE PITANJE

ZAHTEV ZA NAŠU PONDU
U Vašem zahtevu molimo vas da navedete informacije o transakcijama da povezanim licima:

 • Vrsta i opis transakcija
 • Vrednosti transakcija
 • Informacije o kreditima i kamatama
 • Informacije o troškovima usluga menadžmenta grupe
 • Informacija o postojanju master fajla grupe

2.stranaa“Kako poreska uprava tako i poreski obveznik ima pojedinih poteškoća sa prikupljanjem adekvatnih informacija za uspešnu primenu principa “van dohvata ruke”.

Princip “van dohvata ruke” obično zahteva da procenu nekontrolisanih transakcija i poslovnih aktivnosti između nepovezanih lica, izvrši poreski obveznik i poreska uprava, kao i da se procene uporede sa transakcijama i aktivnostima povezanih lica. Za tako nešto može biti potrebna velika količina podataka.

Informacije i podaci koji su dostupni mogu biti nepotpuni i teški za tumačenje, dok druge informacije, ako postoje, mogu biti teško dostupne zbog njihove geografske lokacije ili lokacije subjekata od kojih je potrebno pribaviti iste. Zbog poverljivosti podataka, informacije možda nece moći da se dobiju od nepovezanih lica.

U drugim slučajevima, informacije o nepovezanom licu, koje mogu biti od značaja, prosto mogu da ne postoje ili možda ne postoje uporediva nepovezana lica, npr. ako je industrija dostigla visok nivo vertikalne integracije.

S tim u vezi, bitno je da se ne izgubi iz vida cilj da se pronađe razumna procena ishoda u skladu sa principom van dohvata ruke zasnovana na pouzdanim informacijama. Trebalo bi u ovom trenutku podsetiti da problematika transfernih cena ne predstavlja egzaktnu nauku i da zahteva primenu rasuđivanja i od poreske administracije, i od poreskog obveznika.”